Strafrecht advocaat

Strafrecht advocaat

Bij Sivro Advocatuur in Amsterdam kunnen cliënten uit heel Noord-Holland terecht als zij in aanraking komen met het strafrecht. Onder dit recht vallen eenvoudige zaken die door maar één rechter afgehandeld kunnen worden, de politierechter doet over het algemeen direct uitspraak, na de officier van justitie en de advocaat van de verdachte aangehoord te hebben. Meer uitgebreide zaken worden behandeld door de meervoudige kamer, bestaande uit drie rechters. Een meervoudige kamer heeft een termijn van maximaal 14 dagen na een zitting om tot een uitspraak te komen.

Wij van Sivro Advocatuur kunnen zowel zaken bij de politierechter als bij de meervoudige kamer voor u begeleiden als beëdigde en ervaren advocaat. Onze samenleving is aan regels gebonden en worden deze regels gebroken, dan treedt het strafrecht in werking, om zo te komen tot een straf, die in verhouding staat tot het delict en acceptabel is voor de slachtoffers en de hele maatschappij. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen overtredingen en misdrijven. Hierop worden de sancties gebaseerd en wordt bepaald welke rechtbank de zaak kan behandelen.

In het Wetboek van Strafrecht worden alle strafbare feiten en straffen omschreven. Dit wordt het materiële strafrecht genoemd. In het Wetboek van Strafvordering worden alle procedures omschreven, welke van toepassing zijn op de afhandeling van het materiële strafrecht. Dit heet het formele strafrecht.

Wegenverkeersrecht

U kunt ons onder andere inschakelen voor het wegenverkeersrecht. Wordt u aangeklaagd voor een overtreding of misdrijf volgens dit recht, bijvoorbeeld in het geval dat u een ongeval veroorzaakt, een ernstige snelheidsovertreding begaat, of aangehouden wordt voor het rijden onder invloed, dan kan dit wettelijk ernstige consequenties hebben voor uzelf en uw maatschappelijk functioneren. In al die gevallen is het zaak om u te laten vertegenwoordigen door een deskundige advocaat. Sivro Advocatuur begeleidt u bij de voorbereidingen voor de rechtszaak en treedt op als uw vertegenwoordiger tijdens de zitting.

Bij alle zaken die zich voordoen in het strafrecht luisteren wij goed naar u, om zo een passend verweer tegen de aanklacht te kunnen formuleren. Naast overtredingen of misdrijven in het kader van het wegenverkeersrecht kunnen wij u ook bijstaan bij andere vergrijpen, zoals ingeval van diefstal, heling en vernieling. Allemaal zaken die vallen onder het strafrecht en bestraft zullen worden volgens de Nederlands wet. Wij staan voor u klaar om de aanklacht te toetsen aan de wetgeving en u te verdedigen.

In veel gevallen komen kinderen die de fout ingaan in aanmerking voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Dit impliceert dat de overheid de rechtshulp volledig of gedeeltelijk financiert. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Ook als uw kind niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand zullen wij u altijd vooraf informeren over de kosten die u kunt verwachten, zodat u nooit achteraf voor onplezierige verrassingen komt te staan. Dit geldt ook voor uzelf. Wij informeren u graag kosteloos en vrijblijvend over wat wij op het gebied van strafrecht voor u kunnen betekenen, neemt u hiervoor contact op!

Advocatuur Sivro
Telefonisch contact
020-6727861
Contact per e-mail
info@sivroadvocatuur.com
Openingstijden
ma - vr (09:00 : 17:00).
In bijzondere gevallen ook buiten deze tijden.