Incasso advocaat


Incasso advocaat

Sivro Advocatuur in Amsterdam is de incasso advocaat voor het MKB. In de loop der tijd hebben wij vele incasso activiteiten tot een goed einde gebracht, wat geresulteerd heeft in een grote klanttevredenheid. Om effectief te kunnen incasseren heeft elke debiteur een gepaste hoeveelheid druk nodig. De druk die uitgeoefend zal worden verschilt van geval tot geval, om zo voor de opdrachtgever het best haalbare resultaat te bereiken. Een debiteur die tijdelijk zijn inkomen heeft zien dalen, door welke oorzaak dan ook heeft een ander probleem, dan iemand die zich diep in de schulden heeft gestoken en daardoor niet meer aan zijn of haar verplichtingen kan voldoen. Hierin leveren wij passend maatwerk door een individuele inschatting van de situatie en persoonlijke benadering van de cliĆ«nt.

Na uw melding nemen wij zo snel mogelijk contact op met de schuldenaar en proberen in samenspraak met hem of haar tot een duidelijke betalingsafspraak te komen. Hierbij hanteren wij redelijke normen, maar laten ons niet met een kluitje in het riet sturen. Een betalingsregeling kan in veel gevallen een goede oplossing zijn om uw vordering op de debiteur te innen, zonder dat daarbij onnodige kosten worden gemaakt. Wij verzorgen het hele traject, waarmee wij u alle handelingen uit handen nemen, u heeft er zelf geen omkijken naar.

Betalingsregeling

Voor het aangaan van een betalingsregeling gaan wij altijd in gesprek met onze opdrachtgever, wij stellen ons idee voor, maar communiceren dit pas naar de klant na uw akkoord. Wij beseffen heel goed dat een bedrijf afhankelijk is van goed betalende debiteuren, zonder dat kan een gezonde bedrijfsvoering niet plaats vinden. Toch is het zinvol om de debiteuren met respect en enige coulance tegemoet te treden, omdat een relatie tussen een bedrijf en een debiteur, na het voldoen van de vordering, mogelijk nog lang kan voortduren. Hierin maken wij het verschil met anderen door een respectvolle, maar toch duidelijke houding naar de schuldenaar toe.

Bij niet of onvolledig nakomen van de afspraken geven wij de vordering uit handen aan een deurwaarder. In het merendeel van de gevallen komt het niet tot deze stap, in de praktijk weten wij de debiteuren meestal te overtuigen dat een goede regeling in hun eigen belang is. Bent u dus op zoek naar een incasso jurist, die uw belangen naar volle tevredenheid kan behartigen? Dan bent u bij ons aan het juiste adres voor een goede slagingskans. Wij plaatsen ons graag voortvarend tussen u en uw niet of slecht betalende debiteuren.

Advocatuur Sivro
Telefonisch contact
020-6727861
Contact per e-mail
info@sivroadvocatuur.com
Openingstijden
ma - vr (09:00 : 17:00).
In bijzondere gevallen ook buiten deze tijden.