Civiel recht

Sivro Advocatuur in Amsterdam kan u van dienst zijn in alle gevallen dat het civiel recht in werking treedt. Deze rechtsvorm is geformuleerd in het Burgerlijk Wetboek en wijkt af van het strafrecht, doordat er geen centrale instantie bestaat, die een zaak onder de aandacht van een rechter brengt. Het civiel recht ofwel het burgerlijk recht vereist dat betrokkenen zelf moeten voorzien in de activatie van de rechtspraak. Hierbij is het wenselijk om ons in te schakelen, als uw advocaat. Wij zullen dan in eerste instantie proberen om een regeling te treffen met de tegenpartij, na u voldoende te hebben geadviseerd over de te volgen procedures.

Het merendeel van de eenvoudige zaken komen terecht bij het kantongerecht. In dat geval is een advocaat niet verplicht, maar voor een optimaal resultaat raden wij u dat wel aan. Als het om financiële zaken gaat geldt voor de kantonrechter een limiet aan het bedrag waarom het gaat van €25.000,00. Tot dit bedrag kan op een relatief eenvoudige manier op gerechtelijke wijze recht gehaald worden.

Consumentenrecht

Wij kunnen u bijstaan in alle zaken die vallen onder het civiel recht. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan consumentenrecht. Stel u heeft een nieuwe auto gekocht bij een garage en u krijgt op papier dat u 6 maanden garantie krijgt op het voertuig. Maar na 3 maanden gaat de auto stuk. Dan heeft u zwart op wit dat u nog garantie heeft op de auto, maar de garage blijkt niet aangesloten te zijn bij een brancheorganisatie en de garagehouder weigert de garantiebepalingen na te komen. Dan hebben u en de garagehouder een probleem, wat alleen juridisch uitgevochten kan worden. Wij zetten dan een dagvaardingsprocedure in gang, waarbij u als eiser wordt aangemerkt en de garagehouder als gedaagde. In dit voorbeeld heeft de auto een waarde van minder dan €25.000,00, waardoor beide partijen voor de kantonrechter kunnen verschijnen. De kantonrechter hoort beide (eventuele) advocaten aan en komt tot een beslissing.

Ook ingeval van conflicten inzake arbeidsrecht kunt u vertrouwen op de deskundigheid van ons. Of het nu gaat om collectief ontslag, kennelijk onredelijk  ontslag, arbeidsongeschiktheid, onenigheid over arbeidsovereenkomsten, CAO's, ontbindingsprocedures bij de kantonrechter, of bijvoorbeeld werkgeversaansprakelijkheid. Wij begeleiden u in de noodzakelijk procedures om uw recht te halen.

Naast al deze activiteiten kunnen wij u ook van dienst zijn bij het indienen van verzoeken tot echtscheiding en alle bijkomende werkzaamheden. Heeft u een vordering te voldoen en bent u het niet eens met de aanmaning(en), dan kunnen wij u ook begeleiden, om ook hierbij uw recht te halen. Heeft u te maken met één van bovenstaande zaken op het gebied van civiel recht, dan vindt u in ons een betrouwbare partner.

Advocatuur Sivro
Telefonisch contact
020-6727861
Contact per e-mail
info@sivroadvocatuur.com
Openingstijden
ma - vr (09:00 : 17:00).
In bijzondere gevallen ook buiten deze tijden.