Bestuursrecht

Sivro Advocatuur in Amsterdam heeft zich onder ander gespecialiseerd in bestuursrecht. Wij kunnen particulieren bijstaan in geschillen met het UWV inzake bijstandsuitkeringen. Daarnaast staan wij stichtingen juridisch bij als er meningsverschillen bestaan over de toekenning of de intrekking van subsidies. Ook bij conflicten bij bestemmingsplannen die particulieren en bedrijven ervaren kunt u vertrouwen op onze expertise.

 

Bestuursrechtelijke procedures hebben vaak hetzelfde verloop. Als een instantie tot een besluit is gekomen, bestaat de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen. Als de beslissing op uw bezwaar niet voldoet aan uw verwachtingen, dan kunt u in beroep gaan. Een laatste mogelijkheid is het hoger beroep. Het meest voorkomende besluit is een beschikking. Deze komen veel voor bij bijvoorbeeld het terugvorderen van teveel uitbetaalde uitkeringen.

Bestemmingsplannen

Ook voorziet het bestuursrecht in onenigheid over bestemmingsplannen. De regelgeving is samengevat in de Algemene wet bestuursrecht oftewel de Awb. Om de procedure succesvol te laten verlopen is het van belang dat u rechtshulp zoekt van een hierin gespecialiseerde advocaat. U kunt hiervoor prima terecht bij Sivro Advocatuur, welke deze juridische bijstand verleent in heel Nederland. Bij de gang naar de rechter bent u altijd verzekerd van onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de rechter. Uw advocaat verwoordt uw bezwaren en zal altijd zoeken naar een voor u bevredigende oplossing binnen de grenzen van de wet. De rechter is ontvankelijk voor onderbouwde bezwaren, zoals geformuleerd door een ervaren en vakbekwame jurist, waarna hij of zij zal komen tot een beslissing in geval van meningsverschillen tussen particulieren, organisaties en bestuursorganen.

Een gang naar de rechter zonder juridische bijstand van Sivro Advocatuur is onmogelijk. De beslissing van de rechter is bindend voor alle partijen. Mocht u het toch niet eens zijn met deze beslissing, dan behoort hoger beroep nog tot de mogelijkheden. Ook hierin kunnen wij u begeleiden. In een samenleving is het onontkoombaar dat mensen, organisaties en de overheid  wel eens botsen. Regelgeving is er om nageleefd te worden, maar er kan ook wel eens sprake zijn van een besluit, wat niet geheel volgens de regels is samengesteld. Dan is het in een rechtsstaat een verworven recht om hiertegen te ageren. Alle voorwaarden zijn verwoord in de Algemene wet bestuursrecht, waaronder een voorschrift hoe besluiten voorbereid en uitgevaardigd moeten worden. Ook staat hierin welke termijnen gelden voor overheden om tot een besluit te komen.

Uw jurist is op de hoogte van alle wettelijke regelingen en kan voor u het optimale resultaat bereiken. Heeft u dus een conflict, waar u hulp voor wilt? Zoekt u dan niet verder, u heeft ons tenslotte al gevonden. Neemt u vandaag nog contact met ons op, zodat wij uw probleem tot het onze kunnen maken.

Advocatuur Sivro
Telefonisch contact
020-6727861
Contact per e-mail
info@sivroadvocatuur.com
Openingstijden
ma - vr (09:00 : 17:00).
In bijzondere gevallen ook buiten deze tijden.